Etablering av AS

Har lest litt om dette med at aksjekapitalen skulle settes ned til 30000,er dette iversatt eller når skal dette skje?

Spørsmål fra Christer

Spørsmålet ble stilt den 22-09-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar
2 Pål Stavrum

Lovforslaget er behandlet i justiskomiteen, og skal behandles i Stortinget 6. desember 2011. Hvis alt går som smurt, kan det nye regelverket tre i kraft ganske tidlig i 2012, men sikker kan vi ikke være.

3 Jonny

Loven om kr 30 000,- som minstekrav for betaling av aksjene trådte i kraft den 1 januar 2012.

Man kan også bruke gjenstander som betaling for aksjene http://www.starte-as.no/nyheter/bruk-gjenstander-som-aksjekapital/ , men verdien må da også være være minimum kr 30 000,- http://www.starte-as.no/nyheter/bruk-gjenstander-som-aksjekapital/

Ditt svar