Esso rabatt og cashback

Bruker kredittkortet 365DIREKTE, hovedsaklig til kjøp av diesel. Får da en månedlig samlet avregning med faktura. Her er spesifisert total kjøp, rabatt (cashback på 3,65%), og fratrekk på 30øre pr liter diesel. Har kun ført i regnskap det beløp som gjennstår å betale når rabatter er trukket fra. Er dette tilstrekkelig?

Spørsmål fra Bjarte.

Spørsmålet ble stilt den 01-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Bjarte

Altså – problematikken ligger i at når en fører det beløpet som en er skyldig i følge kredittkortet, (kjøpesum – rabatter) blir ikke mva føringen riktig i følge det en har kjøpt. Så vi er ute etter hvordan en fører dette på riktigste måte, og evt. hvilken kontoer en skal bruket til rabatter?

2 jonny

For å kunne gi korrekt svar så skulle jeg vist om 30 øre rabatt er på kvitteringen fra utsalgssted eller kun på faktura fra 365 direkte?

Hvis mva ikke er spesifisert på faktura fra 365 direkte så må du summere momsen på kvitteringene fra utsalgsstedet når du bokfører.

Rabatt skal ikke bokføres.

3 Bjarte

På faktura fra 365Direkte er alle kjøpene for perioden/1 mnd. slått sammen til Sum korttansaksjoner.

MVA er kunn spesifisert på enkeltkviteringene.

Drivstoffrabatten på 0,30 pr liter viser på 365Direkte fakturaen, men ikkje på de enkelte kvitteringene.
MVA for denne drivstoffrabatten er spesifisert på 365Direkte fakturaen.

Så er det en Cashback på 3,65% av kjøp, som også viser på 365Direkte fakturaen. Denne kommer meg tilgode på kredittkort kontoen.

Regninga fra 365Direkte fakturaen ser altså slik ut:
Ut/Inn av konto Innskudd+gjeld
Saldo fra sist -3533,51
Innbetaling 3533,51 0
Drivstoffrabatt 319,72 liter MVA 19,19 95,93 95,93
Cashback denne mnd. 154,28 250,21
Bruk denne periode -4226,73 -3976,52
Saldo 0 -3976,52

Eg betaler så inn kr 3976,52 til kredittkort-kontoen.

Men hvordan føre det i regneskapet så det blir korekt?

Ditt svar