Er dette god regnskapsskikk? Faktura betalt av andre enn mottaker

Hei, driver et lite firma (enkeltpersonforetak) og har en del kunder som jeg fakturerer (fører alt regnskap selv i UniMicro).

Nå er tiden kommet for at regnskapet skal gjennomgåes av UDI i forbindelse med søknad om familiegjenforening. De krever full utskrift av regnskap, samt kontoutskrifter som bekrefter innbetalinger og utgifter.

Det i seg selv er uproblematisk, men for noen av kundene mine er sitauasjonen denne:
1. Jeg har fakturert min kunde, etter vanlige regler.
2. Noen ganger er faktura betalt til rett tid og med rett fakturainfo (fakturanummer), men på min kontoutskrift fra banken vises et annet firma eller en privatperson som betaler.
Noen av kundene har valgt å enten bruke andre bedrifter til å betale eller å betale av sin egen private konto for å betale enkelte fakturaer jeg har sendt ut. Er det uproblematisk eller er det ikke i henhold til god regnskapssikk?

I mitt hode er en innbetalt faktura til mitt firma godkjent og etter boken, så lenge faktura er innbetalt med rett fakturainfo, selv om den evt er betalt av et annet firma eller en privatperson, er det korrekt?

Jeg prøver bare å unngå evt problemer dersom UDI føler at det er mistenkelig at fakturaer er betalt av andre. Helst burde jeg hatt en revisor på dette, men har ikke tid til å vente på dette. Ville evt en revisor godkjent dette regnskapet?

Spørsmål fra Frank.

Spørsmålet ble stilt den 22-10-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Intet problem for deg hvem som betaler faktura.

Eksempel:
Du sender faktura til Ola Hansen. Ola Hansen er samboer med Kari Nilsen. OLa oh Hans har avtalt at Kari skal betale.

Ditt svar