Enkeltpersonforetak: Teknikk-coach kun for langrennsløpere

Hei

Jeg har nystartet ENK og er eneste «ansatte» i dette selskap. Jeg er bundet opp mot et annet firma og tar kun imot oppdrag fra dem via kontrakt. Dette er kun jobb på fritiden sammen med annen fast jobb jeg har. Jobben består i å være coach for privatpersoner og bedrifter som ønsker bedre teknikk i langrenn. Kundene har sin avtale med et annet firma som leier meg inn som ENK.

Men opp til inntekt på 50 000kr er jeg momsfritatt. Men da eneste oppdrag jeg har er å være coach/trener innen langrennsteknikk for private, lurer jeg på om jeg kommer inn under en gruppe som kan tjene mer enn momstaket på 50 000kr pr år? Hørt rykter at dersom det gjelder trening av andre mennesker kan det gjelde andre regler?

Kan jeg avskrive kjøp av treningsutstyr tilknyttet langrenn på selvangivelsen?

Inntekt fører jeg bare opp under vanlig inntekt på selvangivelsen?

Håper på hjelp til forståelse.

Spørsmål fra Ask.Coaching.&.Consulting.

Spørsmålet ble stilt den 03-02-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Hans

Hei.

I merverdiavgiftslven §2-1 første ledd står det:
«Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen 140.000 kroner.»

Jeg vet rett og slett ikke om virksomheten din kan kalles allmennyttig. Det kan hende, men i tvilstilfeller går det an å kontakte skattekontoret og få svar der. I så fall er du ikke registreringspliktig før omsetningen overstiger kr 140.000 i en 12 måneders periode (ikke kalenderåret).

Du kan saldoavskrive treningsutstyret, jf. sktl. §§14-40, 14-41 og 14-43.
Men spør du meg er det vel skattemessig like greit å fradragsføre alt i anskaffelsesåret hvis kostprisen er lavere enn 15.000. Da blir alminnelig inntekt lavere dette året enn om du avskriver over flere år, og betalbar skatt blir også lavere.

Inntekten fører du som vanlig, jf. sktl. §5-1.

Ditt svar