Enkeltpersonforetak og konkurs?

Hvordan fungerer det med konkurs i forhold til enkeltpersonforetak? Kan et enkeltpersonforetak gå konkurs?

Spørsmål fra Preben.

Spørsmålet ble stilt den 25-11-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Siden gjeld og forpliktelser hefter eier i ENKet personlig, så vil konkurs i et ENK innebære personlig konkurs. Dette i motsetning til et AS, hvor det bare er foretaket som går konkurs og eiers privatøkonomi ikke blir berørt.

2 Jonny

Å melde konkurs for et AS er gjøres når et selskap er insolvens. Dvs at selskapet ikke har eiendeler (penger) til å kunne betale gjeld til leverandører. Hvis et AS vil skal legges ned, men har ikke sliter med betalingsproblemer, skal det meldes oppbud til tingretten. AS`et vil da bli slettet.

Å bli personlig konk må man søke Namsfogden om. Du skal være en potensiell deltaker i luksusfellen for å bli personlig konkurs.

Ditt svar