Enkeltpersonforetak eller AS

Hva lønner seg å starte nå som AS har blitt billigere? Bør jeg starte med et ENK og så konvertere til AS senere, eller er det best å kjøre AS fra starten av?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 06-01-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det kommer litt an på hva du skal drive med.

Generelt vil jeg si at enkeltmannsforetak lønner seg om:
1. Du driver et foretak med lite gjeld og risiko
2. Ikke vil spare/ reinvestere penger i foretaket
3. Ikke har ansatte
4. Ved middels eller lav inntekt

Et par ting å tenke på:

Det er mer papirarbeid i et AS.
Du sitter kanskje ikke igjen med så mye penger etter skatt i et AS som du tror. Husk at du må betale arbeidsgiver også på deg selv.

Ansetter du deg selv i ASet får mange sosiale goder som en i et enk. ikke får (arbeidsledighetstrygd ved arbeidsledighet, bedre sykelønnsordninger osv).

Ditt svar