Enkeltmannsforetak, honorar til artister

Hei. Jeg skal starte et enkeltmannsforetak som i all hovedsak skal bedrive formidling av kultur, via kurs- undervisningsvirksomhet, samt forestillinger/show. (dans/musikk)
Det er fra 2-4 stk som skal utføre og honoreres for dette. Er det best/enklest å motta faktura fra dem som selvstendig næringsdrivende artister/pedagoger, og f.eks legge dem inn i et prosjektregnskap. Eller er det bedre å legge de inn som ansatte, frilanser f.eks og kjøre de gjennom lønnssystemet.
Og så betaler de inn egen forskuddsskatt selv ifht til inntjening. Litt usikker på hvordan jeg skal gjøre dette. Og AS er i første omgang ikke aktuelt…

På forhånd takk for svar 🙂

Spørsmål fra Lillemy.

Spørsmålet ble stilt den 14-04-2016.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Andreas Moe

Hvis du kjører det som lønn (som ansatte), vil du måtte beregne arbeidsgiveravgift og feriepenger av beløpet. Hvis du krever faktura vil du slippe AGA og FP, og dermed få lavere kostnader.

Eks:
Opptreden av artist – avtalt beløp kr 10 000

Lønn:
10 000 * 1,12 * 1,141 = 12 779 (netto kostnad kr 9 584 etter skatt)

Faktura:
På grunn av at mval. § 3-7 (2) «Omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk framføring av åndsverk er unntatt fra loven» er det ikke krav til merverdiavgiftsberegning for artisten. Dette betyr at det kun er beløpet på kr 10 000 som utbetales (netto kostnad kr 7 500 etter skatt).

Ditt svar