Enk Leie av parkering-Utgiftsføring

Har et ENK. Må leie en parkeringsplass. Utleier er privatperson som ikke krever moms. Hvis vi skriver en kontrakt om leie av plassen, er da kontrakten godkjent som fakturagrunnlag for utgiftsføring?

Spørsmål fra Trond Strand.

Spørsmålet ble stilt den 30-09-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar