Ekspedisjonskostnader

Har mottatt en faktura på 119 kr hvorav ekspedisjonskostnadene utgjorde 59 kr. Finnes det regler for hvor mange prosent av varens kostnad ekspedisjonsgebyret kan utgjøre? Nesten 50% virker mye.

Spørsmål fra may.

Spørsmålet ble stilt den 17-10-2012.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Urimelig ja, men det er nok lovlig. Alternativet er å handle et annet sted.

Ditt svar