Eget firma og uføretrygd?

Er i dag uføretrygdet. Har en mulighet til inntekt men da som eget foretak.
Finnes det noen mulighet til å opprette eget foretak når man er mottager av uførepensjon? Hvor mye kan jeg evt. ha som inntekt før det blir avkorting i utbetaling av uførepensjon?

Spørsmål fra Odd M.

Spørsmålet ble stilt den 07-03-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ved 100 % uførepensjon, kan man tjene inntil 1 G (kr 72 881) uten at uførepensjonen avkortes.

Ditt svar