Eget AS, enkeltmannsforetak, privatperson og husleie

Jeg driver i dag ett enkeltmannsforetak med noen forskjellige forretningsområder. Den viktigste av disse er blitt så omfattende at jeg fra nyttår vil starte ett AS med blanke ark, og dette selskapet vil overta hovedaktiviteten, og jeg blir ansatt. Ved siden av skal jeg fortsatt drive enkeltmannsforetaket mitt med en del andre aktiviteter som ikke naturlig henger sammen med aktiviteten i AS’et. Aktiviteten i AS’et har behov for ett lager (deler av garasjen min)og ett kontor/pakkesentral. Dette har jeg i dag i mitt eget hus.

Spørsmålet er da: Hvordan kan jeg få husleiekostnader i AS’et, uten at dette er inntekt i Enkeltmannsforetaket ? Hvordan skal jeg som privatperson kunne belaste AS’et med husleie, uten å bringe dette inn som omsetning i enkeltmannsforetaket?

Aktiviteten i AS’et er så stor (Over 1 MNOK omsetning pr.år) og er en praktisk lager logistikkaktivitet, så behovet for å ha en plass å utøve aktiviteten på, er ikke noe problem å dokumentere. Som privatperson kan jeg jo leie ut mindre deler av boligen skattefritt.

Spørsmål fra Alf I.

Spørsmålet ble stilt den 02-10-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar