Driftsmateriale eller rekvisita

Hei.
Hva er forskjell på driftsmateriale og rekvisita ved bokføring?

En slitedel til maskin skal bokføres.

Spørsmål fra Torfinn.

Spørsmålet ble stilt den 22-11-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Hei. Er ikke 100% sikker, men prøver likevel…

Oppfatter driftskostnad som kostnad direkte relatert til den produksjonen virksomheten har. Rekvisita oppfatter jeg som kostnad til ordinær kontordrift/administrasjon.

Sånn sett blir det driftskostnad hvis den maskinen som skal fikses brukes til produksjon, men rekvisita hvis det er en typisk kontormaskin, feks kopimaskin/datamaskin.

Andre kan sikkert supplere 🙂

Ditt svar