Delvis moms (deler av omsetning ikke momspliktig)

Vi driver en medisinsk bedrift som Bl a selger kremer og behandler pasienter. Vi er delvis momsregistrert.
Ca 80% av omsetning er ikke momspliktig.

Vi har fått lagt til moms på deler av husleien der » moms pliktig i kombinasjon m helsevirksomhet» utføres. Dette vil derfor bli store arealer.. Resepsjon, kontor. Toalett, venterom mm.

Da vi kun får trukket fra et lite beløp av innbet mva er konklusjonen nå at vi reelt sett har fått en økning av levekostnader.
Er vi pliktige til å ha mva på alle arealer utenom operasjonstue ?

Kan vi unngå mva ?

Er det lov å beregne evt mva kun på det arealet kremene står?
Hvilken avtale vil det være gunstig for oss å inngå med utleier ved fornyelse av kontrakt.( utleier er frivillig registrer)

Takknemlig for svar

Spørsmål fra Sissel.

Spørsmålet ble stilt den 17-02-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar