Delt ansvar, innskudd av en part

Vi er tre kamerater som driver et selskap sammen, med 1/3 eier andel hver.

I løpet av året har jeg tatt et kurs som var nødvendig for å fortsette driften. Dette ble lagt ut av meg personlig. Kostnaden er ført på selskapet, og i balansen er dette ført mot meg (privat innskudd).

Hvordan rapporteres dette i årsregnskapet? Vi bruker Maestro. Dette innskuddet skal ikke endre andelen vår 1/3.

Hva vil dette betyr for meg? Må jeg betale mer i skatt eller mindre enn de to andre? I motsetning til de andre, har jeg da et skjermingsfradrag på 8000kr. Det har ikke de. Hvordan slår dette ut for meg?

Spørsmål fra Petter.

Spørsmålet ble stilt den 09-04-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar