Dekningsgrad og dekningsbidrag

Har jeg forstått det rett om dekningsbidrag er kostnadene forbundet med utlegg jeg har på en vare, og dekningsgrad er det jeg tjener på varen? Er jeg på bærtur nå?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 14-04-2010.

Ligger under emnet: Salg og markedsføring.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Dekningsbidrag = hvor mye kr du har til å dekke kostnader + overskudd.

Dekningsgraden = hvor stor del av salgsinntekt som blir igjen etter at utgiftene med salget er dekket.

(-6)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar