Bytte fra aksjeselskap til holdingselskap?

Hei.

Vi har et gammelt familieselskap (AS) som leier ut litt eiendom og jordbruk. Mesteparten av jordbruket får vi nå omregulert til næring. Målet er å selge alt sammen. Kan vi problemfritt gjøre om AS`et til et holdingsselskap for med det å slippe en masse skatt? Hva skal til for å gjøre det?

Spørsmål fra Lars J.

Spørsmålet ble stilt den 14-06-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Holdingselskap er ikke en egen selskapsform i seg selv, men en betegnelse på et firma som har eierandel/er i annet firma/er. Et annet ord som jeg syns er bedre enn holdingselskap er Morselskap.

Skattefordel kommer inn i bildet ifbm skatteutbytte fra datterselskap til morselskapet, loven for dette heter fritaksmodellen, som sier at skatt på motatt utbytte fra datterselskap er skattefritt.

AS`et blir automatisk et holdingselskap/morselskap når den har eierandeler i et annet selskap.

Ditt svar