Bruk av egenkapital til stiftelseskostnader – næringsoppgave 2

Hei Hvordan fører man bruk av egenkapital til stiftelseskostnader i næringsoppgave 2? Jeg er usikker på om jeg skal trekke fra kostnadene i 2000 Innskudd Aksjekapital eller om jeg skal legge de til i post 2080 Udekket tap. Takk for svar! Vennlig hilsen Håvard

Spørsmål fra Håvard.

Spørsmålet ble stilt den 20-03-2014.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Hvis det er et nystiftet AS hvor stiftelsesomkostningene er dekket av aksjekapitalen, fører du først omkostningene som negativ annen egenkapital og en kortsiktig gjeld. Når fakturaen fra brønnøysund, revisor/regnskapsfører etc kommer fører du de mot korrekt kostnadskonto. Så tar du og tilbakefører kostnaden mot den kortsiktige gjelden.

Skattefradraget ordner du med å sette inn beløpet under «stiftelsesomkostninger» på side 4 på næringsoppgaven.

Ditt svar