Bokføring tilbakebetaling av dobbelt betalt

Vi har betalt en faktura til en leverandør 2 ganger. Vi har fått tilbakebetalt det og har fått et bokføringsbilag fra banken.

Jeg skal nå legge det inn i regnskapsprogrammet vårt og lurer derfor hvilken kode den skal ligge under?

2400 – leverandørgjeld er det nærmeste jeg har kommet.

Spørsmål fra Eric A.

Spørsmålet ble stilt den 28-03-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Eve

Du fører debet bank og kredit leverandører. regner med at du har en post på leverandøren med betalingen.

2 MagGz

Hei Eric.

Når du har en leverandørekonto – typisk konto 2400 Leverandørgjeld så går en normal føring slik – tenk deg f.eks et varekjøp av kr 50.000

D Konto 4000 varekjøp – 50.000
K Konto 2400 Leverandørgjeld – 50.000

Når du så betaler denne fakturaen så er den riktige føringen
D Konto 2400 Leverandørgjeld – 50.000
K Konto 1920 Bankinnskudd – 50.000

Så kommer feilen som ble gjort ved at dere betalte fakturaen 1 gang for mye. Samme føring skjer.
D Konto 2400 Leverandørgjeld – 50.000
K Konto 1920 Bankinnskudd – 50.000

Dere oppdager så feilen og får pengene i retur. Du vil da se i leverandørspesifikasjonen din at en leverandør vil stå med en Debet saldo istedet for en kredit saldo. Dette er da kunden du har betalt dobbelt. Når pengene da kommer i retur blir riktig føring følgende:

K konto 2400 Leverandørgjeld – 50.000
D Konto 1920 Bankinnskudd 50.000

På den måten har du nå «nettet» ut differansen i leverandørgjelden (for mye betalt) og du har vist i regnskapet hvordan føringene går. – Sporbarheten er tilstedet.

Håper dette var til hjelp :=)

Ditt svar