Bokføring av rabatt til studenter

For et selvutviklingskurs: Kan det gis rabatter til unge studenter som har dårligere råd? Kan det føres som kostnad? eksempel: Hvis det gis avslag til student i årsavgiften på kr 10 000,kan det på noen måte føres som utgift for eksempel som markedsføringsstiltak eller blir det bare tap av inntekt? eller bør/ kan man organsiere det som en konkurranse og ha trekning og dermed oppnå en markedsføringskostnad? For det blir jo en kostnad men jeg vet ikke om det kan bokføres slik? fullpris på studiet er 35 000,-.

Spørsmål fra Frivillig medhjelper i oppstart av kurs-sted.

Spørsmålet ble stilt den 22-09-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar