Bokføring av oppstartskostnad i underselskap

Hei! Jeg har et AS som eier 30% av et annet AS. I oppstarten av under-AS’et er det blitt lagt ut en del kostnader av privat lomme fra de forskjellige aksjonærene. Nå skal disse kostnadene refunderes, altså skal mitt AS betale 30% av disse kostnadene. Jeg har fakturaene/kvitteringene det er snakk om, men litt usikker på hvordan det skal gjøres rent regnskapsmessig? For enkelhets skyld la oss si at kostnadene løper seg til 1000 kr. Skal jeg da legge inn fakturaen på 1000 kr i regnskapet mitt med et totalbeløp på 300, og så skrive på bilaget en forklaring til hvorfor det ikke ligger inn med fullt beløp? Kan jeg gjøre dette?

Spørsmål fra Sjefen.

Spørsmålet ble stilt den 05-09-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Hei, litt komplisert det du spør om, du skriver at utleggene skal refunderes, men du skal kostnadsføre 30%. Det blir litt selvmotsigende, du kan ikke både få refundert og kostnadsføre samme sum.

Det høres ut som om det er gjort en avtale om at ditt AS skal bidra med 30% av en avtalt sum til innskutt EK el.l.? Hvis dette er oppgitt i stiftelsesdokumentet, kan du bruke det som vedlegg til bilag.

Uansett, siden eierne vel har lagt ut for ulike summer, ville jeg nok behandlet refusjon og EK-bidrag adskilt. Få refundert alle dine utlegg. Overfør deretter 30% av den totale summen av alles utlegg. Det kan selvsagt lages et oppsett for mellomregning, men da trenger du også summene fra de andre eierne, eller blir regnestykket litt vrient.

Forresten, nå ble jeg litt usikker på om du spør som regnskapsfører for eget AS eller for under-AS…?

Ditt svar