Bokføring av mottatt betaling av utgående faktura

Hei, jeg er ny i regnskapsføringsverden, og har et spørmål om bokføring av mottat betaling av utgående faktura. Eks. Jeg har sendt ut faktura (bilag 1) pålydende 1000,- som ble bilagsført: 1500 Kundefordring debet 3200 Salgsinntekt kredit. Når faktura er betalt, tenker jeg å føre bankkvittering (bilag 2) slik: 3200 Salgsinntekt debet 1500 Kundefordring kredit Men da har jeg ikke fått registrert bankinnskuddet. Skal jeg føre det på samme bilag som: 1920 Bank debet 3200 Salgsinntekt kredit? Takk for svar!

Spørsmål fra Elisabeth.

Spørsmålet ble stilt den 09-09-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Maren

Jeg sitter og funderer litt på det samme selv.

Jeg tror det rette å gjør er at når fakturaen sendes blir det:
Debet (kundens konto), altså at du har en konto med kundens navn.
Kredit (salgsinntekter)

Når du får betaling for fakturaen blir det:
Debet (bankinnskudd)
Kredit (kundens konto)

2 Maren

Tror også at du kan bruke kundefordringer i stedet for å ha en konto for hver kunde.

3 Jonny

Bokføringen av innbetalingen slik:
Debet: 1920 bankkonto
Kredit: 1500 kundefordringer + kundereskontro

Ditt svar