Bokføring av minstebeløp kredittkort

Hei. Dersom jeg skal bokføre en faktura fra min kredittkortutsteder, men kun betaler minstebeløpet, hvordan gjør jeg det? Eksempel: Jeg har mottatt en faktura på mitt kredittkortbruk på totalt 1200,- Dette består av to kjøp, hhv 800,- og 400,- Men jeg betaler kun inn minstebeløpet på 300,- Da vil det vel ikke bli balanse? Hvordan føres dette?

Spørsmål fra Jonas.

Spørsmålet ble stilt den 17-02-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Når du får faktura fra kreditkortselskapet, fører du den inn på en leverandørreskontro eller balansekonto med kr 1200.

Når du betaler fakturaen går det 300 ut av bank og mot lev. reskontro/bal.konto . Denne viser da en rest på kr 900 etter føringe, og som også er det du skylder kreditkortselskapet.

Ditt svar