Bokføring av kjøp/salg av aksjer/fond/obligasjoner og urealisert gevinst

Hei alle sammen. Jeg har bestemt meg for å prøve å føre regnskap selv og har inngående balanse fra 01.01.16 med en sum basert på et aksjekjøp fra 2015 (konto 1830) + en urealisert gevinst hentet fra årsoppgaven pr. 31.12.15 (konto 1835 (brukt av en tidligere regnskapsfører – er dette korrekt??)).

Videre i 2016 blir aksjene solgt til en annen verdi av det som er balanseført på 1830 og gevinsten blir en annen. Hvordan bokføres salget, slik at balansen blir riktig?

Så i det videre, kjøpes nye aksjer. Her er det ingen gevinst på kjøpetidspunktet, så den er grei. Men når skal man føre urealisert gevinst/tap? Fortløpende eller bare ved årsavslutning?

Spørsmål fra Christopher.

Spørsmålet ble stilt den 26-08-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar