Bokføre utbetaling av skjult/ukjent gjeld

Har overtatt kassererjobben i en forening der årsmøtet nylig godkjente et revidert årsregnskap som viste null gjeld og bare fri egenkapital.

Det viser seg nå at det likevel er en god del utestående, dokumenterbare fordringer som må utbetales til fordringshaverne – i form av forhåndsinnbetalinger for tjenester klubben ikke vil være i stand til å levere.

I utgangspunktet skal slikt føres debet bank/kasse og kredit kundefordringer/kundeskontro. Men hva når kundereskontro ikke er benyttet og ingen gjeld er bokført? Må dette da føres som negative inntekter på samme konto som man (prematurt) førte inntektene på i fjor (dette vil jo forkludre bildet av årets resultat), eller finnes det egne konti for denne typen «uheldige omstendigheter»? Kanskje riktigere å bruke «Ekstraordinære kostnader»? Det er vel neppe mulig å føre det direkte mot egenkapitalkontoen?

Spørsmål fra Klubbkasserer.

Spørsmålet ble stilt den 03-04-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar