Bokføre kvantumsrabatt

Hvordan bokføres et salg på kr 25000 inkl. mva, med 4% kvantumsrabatt.

Spørsmål fra Lillian.

Spørsmålet ble stilt den 08-10-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Faktura bokføres med den totale fakturasummen. Rabatt skal ikke bokføres da dette står skrevet på selve fakturaen som er bokføringdokuemtasjonen.

2 Svein

Dersom man ønsker at regnskapet skal vise hvor mye som er gitt i rabatt kan totalbeløpet før rabatt føres kredit på f.eks konto 3000 og rabattbeløpet debet på 3080, nettobeløpet føres debet på kundekontoen. De foreslåtte kontonummerne her gjelder mva-pliktig omsetning og riktig bruk av mva-koder.

Ditt svar