Bokføre innkjøp mva-unntatt

Har faktura fra alarmselskap og der er deler av fakturabeløpet mva-unntatt. det ser slik ut: totalt mva-pliktig 725,85 totalt mva unntatt 119,69 totalt mva 181,46 totalt inkl mva 1027,00. Hvilken konto skal jeg føre opp mva-unntatt kr.119,69 noe er pliktig og noe ikke.

Spørsmål fra Karoline.

Spørsmålet ble stilt den 31-12-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Roger

Om en tjeneste/vare du kjøper er fritatt mva spiller ingen rolle for hvordan du fører dette i ditt regnskap. Beløpet du fører på aktuell utgiftskonto er jo uansett uten mva, mens mva går på egen koto (2711 – Inngående mva)

Ditt svar