Bokføre kontantnota

Da jeg skulle føre en kontantnota/faktura,
førte jeg det på D1920 og skjønte fort at dette måtte bli feil. Det er ikke et bankinnskudd, noen gode forslag til hvilken konto det skal føres i?

Spørsmål fra Andreas.

Spørsmålet ble stilt den 04-07-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Mottar du penger hånd til hånd skal skal det føres på debetkonto 1910.

Ditt svar