Bokføre forskudd på lønn

Hei
Når man betaler forskudd på lønn, D man 1570 og K 1920, men kan man noen gang D 1570 OG K 5000?? I så fall når??

Spørsmål fra Raja.

Spørsmålet ble stilt den 07-06-2011.

Ligger under emnet: Lønn.

11 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Betaling av forskudd på lønn bokføres slik:
Debet: 1571 Lønnsforskudd
Kredit: Kredit 1920 bankkonto

Husk også bokføre den ansattes reskontro når du fører forskudd.

2 Raja

Takk Jonny
Fikk halv svar, hender det at vi noen gang fører slik..
Debet: 1571 Lønnsforskudd
Kredit: 5000 Lønn
og hvorfor????

3 Jonny

Når du har betalt forskudd på lønn så er det en kortsiktig fordring og når det er gjort lønnskjøring så er det ikke en kortsiktig fordring lenger. Når du skal føre lønnsforskuddet som vanlig lønn så må konto «5000 Lønn til ansatte» krediteres.

4 Birger Steen

Forskudd må ikke blandes med kostnadskonto 50-serien. Skal alltid føres mot balanse 15-serien eller 29-serien (skyldig lønn)

5 Inga

Du skal aldri kreditere konto 5000 når du fører forskudd lønn.

6 Raja

Takk for alle svar.

Jonny skriver; Husk også bokføre den ansattes reskontro når du fører forskudd.
Hva er reskontro?

7 Jonny

Reskontro er en oversikt over gjeld/fordringer og inn- og utbetalinger til kunde eller leverandør. Les mer om dette her http://kontorfabrikken.no/reskontro/

8 Anita

Hvordan skal forskudd lønn føres mot ansattes reskontro da? Hvis man har et bankbilag som man fører 1571/1930, så må man jo ha et bilag som føres mellom forskuddslønna og reskontroen… Ble helt mørkt for meg nå… Håper på snarlig hjelp!

9 ELSE

VED FORSKUDD LØNN DEBET 1571 KREDIT BANK 1940
NESTE LØNNSKJØRING TREKK FORSKUDD LØNN I LØNNEN
BOKFØRES KREDIT 1571 OG DEBET LØNN
ALTSÅ BLIR DET STÅENDE I BALANSEN TIL DERE FØRER HELE LØNNA FOR PERIODEN

10 Finn

Ser gjennom eksamensoppgaver i regnskap, og der er det tydelig at ved utbetaling av FSK lønn så krediterer man lønnskonto (5000). Skulle tro dette baserte seg på virkelig praksis..

11 Mikkel

Dersom du har økonomistyring kan du bruke kontoen 1740 i regnskapsmodellen (debet) og motpresterer denne med 1920 (kredit)

Ditt svar