Bilutgifter Enkeltpersonsforetak

I et enkeltpersonsforetak benyttes privat bil til utkjøring og hentingav varer I den forbindelse lurer jeg på hva man gjør med bilutgiftene. Kan man føre fradrag for bensinutgifter, bom ogfergeutgifter eller må man innberette med kjøregodtgjørelse?

Innsendt av Torgeir.

Spørsmålet ble stilt den 02-11-2009.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

I enkeltpersonsforetak har man rett til å fradragsføre bilutgifter etter sats i regnskapet. Dette forutsetter imidlertid at årlig lengde på yrkeskjøringer i snitt ikke overstiger 6000 km. Fradragssatsen er kr 3,50 pr. km.

Dersom kjøringen går utover 6000 km må bilen tas inn i regnskapet (aktiveres) hvor alle bilutgiftene fradragsføres i regnskapet med tilbakeføring for privat bruk.

Når det gjelder bompenger, parkering, fergeutgifter og lignende. så er dette ikke bilutgifter, men ordinær tjenesteutgift dersom disse pådras på tjenestereise.

Ditt svar