Bilagsnummer

Hvordan er det med nummerering av faktura og bilag ved årskifte.
Skal en starte på bilag #1 og faktura #1 eller fortsette fra forrige år?

Spørsmål fra Bjarte.

Spørsmålet ble stilt den 30-01-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Er ingen regel på dette så lenge at bilagsrekken et stigende og uavbrutt, men det mest vanlige er likevel at bilagsnummer forsetter fra år til år uten å starte på nytt.

2 Hans

Ifølge bokføringsforskriften skal det benyttes forhåndsnummerert eller maskinelt nummertildelt salgsdokumentasjon. Eller det kan nummereres/merkes på en annen måte slik at fullstendig registrering kan etterprøves på en enkel måte. Det er nok enklest og best å benytte en data-programvare, eller forhåndsnummererte blanketter.

Et fint gratisprogram er Faktura Larsen: http://www.gratisprogrammer.org/programmer/FakturaLarsen07-Setup.msi

Bokføringsforskriften § 5-1-3. Nummerering av salgsdokumentet

Salgsdokumentasjon skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.

Bokføringspliktige som nevnt i § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret.

Ditt svar