Bilagsføre kreditrenter

Jeg har fått 7,- i kreditrenter for 2012. Hvordan skal dette bokføres i regnskapet?

Spørsmål fra Thomas.

Spørsmålet ble stilt den 08-01-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Ståle

F.eks
K 8050 kr 7 (annen renteinntekt)
D 1920 kr 7 (bankinnskudd)

Ditt svar