Bilag – overgang til nytt år

Hei. Jeg er ny på dette med bedriftsregnskap og overgang til et nytt år,så jeg håper på litt bistand. Bilag som er ført med dato i 2013, men om har forfallsdato nå i januar, skal de føres i 2014 eller skal de føres i 13 regnskapet? Blir det ikke feil med 13 regnskapet når bankbilagene kommer inn i 14? På forhånd takk 🙂

Spørsmål fra Anita.

Spørsmålet ble stilt den 16-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Kostnaden følger normalt bilagsdato/fakturadato, mens betalingen følger oppgjørsdato/forfall. I overgangen mellom to år er det vanlig at noen bilag får «en fot i hvert år», kostnad i desember og betaling i januar.

Når du kostnadsfører f.eks. en inngående faktura, fører du beløpet mot kortsiktig gjeld – evt. leverandørreskontro hvis du har mange faste leverandører. I januar fører du utbetalingen mot samme konto for kortsiktige gjeld.

Tror kto 2400 er vanlig, men har ikke tilgang til eget opplegg her og nå. Mellomføring mot denne skal gjøres resten av året også, ikke bare ved årsskiftet (regnskapsprinsipp i motsetning til kontantprinsippet).

Ditt svar