Bilag i kronologisk rekkefølge

Hvor viktig er det at bilagene registreres i kronologisk rekkefølge? Er «løpet kjørt» for en kvittering som man finner igjen en stund senere? Eller er det sånn at man HELST skal ha de i kr.rekkefølge, men ikke et absolutt krav?

Man vil jo sikkert av og til finne igjen kvitteringer som hører til i en tidligere periode, antar jeg…

Spørsmål fra Siv.

Spørsmålet ble stilt den 17-06-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er ingen kris å ikke føre i krnolgisk rekkefølge, det er heller ikke noe krav til at det gjøres.

Det som er viktig er at du kan ikke føre et bilag på 2011 nå som regnskapet for det året nå skal være avstemt og lukket.

Ditt svar