Beregne forsinkelsesrente

Vi har en kunde som måtte ha utsettelse på betaling av fakturaen sin. Hvor mye forsinkelsesrenter kan man beregne? De betalte 2 mnd for sent.

Spørsmål fra Hege.

Spørsmålet ble stilt den 17-10-2013.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Forsinkelsesrentesatsen bestemmes èn gang per halvår av Fianstilsynet. Satsen er per dags dato på 9,5%. Les mer her http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130626-0755.html

2 Terje Elde

Greit å ta tungen rett i munnen på hvordan avtalen har blitt oppfattet av kunden. Hvis samtalen har gått slik:
Kunde: «Vi sliter litt, kan vi vente litt med å betale?»
Leverandør: «Klart, ingen problem!»
Så er det en veldig annen situasjon enn om leverandør svarer:
Leverandør: «Trangt her også. Det går nok bra, men kravet er forfalt, og vi må dessverre kreve renter».

Kjernen i spørsmålet blir vel egentlig om det er avtalt utsatt forfall, eller om betaling er forfalt, og betalingsfrist oversittet.
Det er bare fra tidspunktet betalingsfristen er oversittet at man har noe automatisk lovmessig krav på forsinkelsesrente. Hvis kunden opplever at man fikk en lenger frist, altså flyttet betalingsfrist, så kan man ikke nødvendigvis kreve renter.

En annen sak er også goodwill. Hvis kunden gjorde opp for seg så snart som mulig og på eget initiativ, så ville jeg nok strøket rente, ihvertfall om det ikke er snakk om store beløp.

(En helt annen sak er at kunde er forskjellige… Noen kan kanskje bli fristet til å spekulere i romslige betalingsfrister, men min erfaring er st folk flest ønsker å gjøre opp i tide).

Ditt svar