Barteravtaler

Jeg leste en artikkel idag om barteravtaler. Såvidt jeg forstår skal det betales moms hvis man bytter en tjeneste med et annet firma. Men hva om man bare gir en tjeneste ene veien. Krever skatteetaten at man betaler moms og fakturerer da?

Spørsmål fra Roger.

Spørsmålet ble stilt den 23-02-2012.

Ligger under emnet: Firmadrift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Det vil i de fleste tilfeller utløse uttaksmerverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven.
Hvis tjenesten er ytt vederlagsfritt på veldedig grunnlag er den fritatt for merverdiavgift, jf. mval. §6-19 (1).

Som hovedregel er grunnlaget for uttaksmerverdiavgift den alminnelige omsetningsverdien, jf. §4-9.

2 Edvin

Barter. Ethvert forretningtilfelle skal bokføres. Dersom det er to som bytter, eks et idrettslag som får sko/treningstøy med gjenytelse reklame… da må idrettslaget betale moms til staten om de bytter faktura, idrettslaget har sannsynligvis forholdsmessig fradrag for moms. Brøken mellom avgiftsfrie og avgiftspliktige inntekter. Se utfyllende beskrivelse av Delitte som ligge på handball.no

Ditt svar