Avskrivninger

Hei!

Jeg lurer på et par ting.

Har gått over fra ENK til AS i år, og lurer på:

1.Må utstyr kjøpt inn i ENK viderefaktureres over i ASet? Hvordan gjøres dette?

2.Har kjøpt inn teknisk utstyr som PCer og lignende for ca 180.000 iår. Det jeg ikke skjønner er imidlertid selv om alle enkeltkjøp er under 15000, så skal de avskrives samlet?

Har feks handlet inn 4 PCer til 8000,- hver på forskjellige kjøp, dette legges da sammen til en sum?
Blir hele beløpet på 180.000 ført som fradrag i regnskapet, dvs at det vises på overskuddet, eller er det 20% av de 180.000 som går direkte på overskuddet og de resterende 80% som går «videre» til neste års regnskap?
Jeg kan vel fortsatt hvis jeg har betalt disse 180.000 privat få pengene refundert selv om det bare er 20% som er fradragsført iår?

Håper det ikke ble for tungvint.
Håper og på raskt svar da dette forvirrer.

Spørsmål fra Thomas.

Spørsmålet ble stilt den 22-10-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar