Avsetning til vedlikehold

Håper noen kan hjelpe med dette spørsmålet.
Ett samvirkelag har gjennom 20 år samlet opp et vedlikeholdsfond på ca 270.000. Nå skal SA registreres og innlevere selvangivelse. Hvordan blir det med eienkapitalen da – det er jo en fortjeneste men gjennom kanskje 20 år.

Spørsmål fra karin.

Spørsmålet ble stilt den 09-09-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar