Avhendig anleggsmidler

Skal det beregnes mva ved salg av anleggsmidler i et ellers mva-pliktig selskap?

Spørsmål fra Hogne.

Spørsmålet ble stilt den 09-01-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Er selskapet ditt mompliktig og du skal selge feks en gravemaskin så skal det beregnes moms på salget

Ditt svar