Automatisk motregning kreditnota

Kan man etter loven automatisk utligne kreditnota mot fofalte regninger (mot kunde) eller må dette godkjennes av kunden?

Spørsmål fra Anna.

Spørsmålet ble stilt den 23-11-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Jeg kjenner ikke til noe lovverk som sier at der er lov eller ulovlig. Det jeg vet er at det er vanlig å informere part om at det bli gjort.

Ditt svar