Arbeidsledighetsforsikring for selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak)

Hei! I disse urolig tider med mennesker som mister jobben sin i nordsjøen, ser jeg av og til noen anbefale arbeidsledighetsforsikring slik at man får litt ekstra penger i tillegg til dagpengene fra Nav. Finnes noe lignende for selvstendig næringsdrivende? Som næringsdrivende får man jo ikke dagpenger fra Nav. Men finnes det noen forsikringer slik at man kan sikre seg på noen måte om firmaet skulle gå dårlig?

Spørsmål fra Håkon.

Spørsmålet ble stilt den 22-09-2015.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ser at Tryg har denne «inntektsforsikringen», som muligens dekker det du spør om (sikkert andre forsikringselskap også): https://www.tryg.no/forsikringer/inntektsforsikring.html

Ditt svar