Arbeidsgodtgjørelse

Hei! Jeg har fått tilbud om jobb hvor jeg ikke får lønn men arbeidsgodtgjørelse. Jeg har utfordring med å forstå reglene rundt dette. Hvis jeg får utbetalt totalt 600.000 i arbeidsgodtgjørelse, hvordan beregner jeg netto beløp fratrukket skatt og trygdeavgift?

Spørsmål fra Per.

Spørsmålet ble stilt den 07-03-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar