Arbeidsgiveravgift satser

Jeg har en firma i Oppdal kommune og skal nå få min første ansatt. Ser her http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/differensiert-arbeidsgiveravgift/differensiert-arbeidsgiveravgift-soner-o.html?id=417718 at arbeidsgivergiften er 6,4% er dette korrekt da??

Spørsmål fra Inger.

Spørsmålet ble stilt den 24-05-2011.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det ser ut til at 6,4% er korrekt sats for arbeidsgiveravgift på Oppdal ja.

Grunnen til at det er lavere arbeidsgiveravgift i distriktene er for å motivere tilflytting og å hindre fraflytting i bygdenorge, om arbeidsgiveravgift er rett måten å påvirke dette på er politisk og det vil ikke jeg begi meg utpå her.

Ditt svar