Åpningsbalanse ved stiftelse av selskap

Heisan!

Skal registrere et as og den forbindelse skal åpningsbalansen sendes inn. Lurer da på følgende i den forbindelse:

Det er opprette en bedriftskonto hvor aksjekapitalen er betalt inn 30 000,-
Av dette beløpet skal registreringen på 5485,- trekkes fra. Mitt oppsett er da –

Eiendeler
Bankinnskudd 30 000,-
Sum eiendeler 30 000,-

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 30 000,-
Sum Egenkapital 30 000,-

Påløpte stiftelsesutgifter 5 485,-
Sum Gjeld 5 485,-

Sum egenkapital og gjeld 24 515,-

Er det riktig eller skal gjelden legges til egenkapitalen slik at summen blir:
35 485,-

Spørsmål fra Eirik.

Spørsmålet ble stilt den 14-02-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Gjeld og egenkapital skal plusses sammen slik at summen blir 35 485,-

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Sirkusjon

Slik jeg ser det skal egenkapitalen i ditt selskap bli 24.515 siden du skal bruke aksjekapitalen til å betale stiftelsesomkostningene med.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Sirkusjon

Blir vel noe slikt :
Bankinnskudd 30000,-

Aksjekapital kr. 30000,-
Innskutt annen aksjekapital – 5485,-
Sum innskutt egenkapital kr. 24515,-

Gjeld (stiftelsesdokumenter) 5485,-

Sum gjeld og egenkapital kr. 30000,-

(6)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Jonny

Hvis du bruker nettjenesten http://www.starte-as.no til å lage dokumenter så er du sikker på at alle dokumenter blir korrekte. Dokumentpakken inkl revisors bekreftelse av åpningsbalanse og aksjeinnskudd koster kr 3900, eks mva

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar