Åpningsbalanse ved stiftelse av selskap

Heisan!

Skal registrere et as og den forbindelse skal åpningsbalansen sendes inn. Lurer da på følgende i den forbindelse:

Det er opprette en bedriftskonto hvor aksjekapitalen er betalt inn 30 000,-
Av dette beløpet skal registreringen på 5485,- trekkes fra. Mitt oppsett er da –

Eiendeler
Bankinnskudd 30 000,-
Sum eiendeler 30 000,-

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 30 000,-
Sum Egenkapital 30 000,-

Påløpte stiftelsesutgifter 5 485,-
Sum Gjeld 5 485,-

Sum egenkapital og gjeld 24 515,-

Er det riktig eller skal gjelden legges til egenkapitalen slik at summen blir:
35 485,-

Spørsmål fra Eirik.

Spørsmålet ble stilt den 14-02-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Gjeld og egenkapital skal plusses sammen slik at summen blir 35 485,-

2 Sirkusjon

Slik jeg ser det skal egenkapitalen i ditt selskap bli 24.515 siden du skal bruke aksjekapitalen til å betale stiftelsesomkostningene med.

3 Sirkusjon

Blir vel noe slikt :
Bankinnskudd 30000,-

Aksjekapital kr. 30000,-
Innskutt annen aksjekapital – 5485,-
Sum innskutt egenkapital kr. 24515,-

Gjeld (stiftelsesdokumenter) 5485,-

Sum gjeld og egenkapital kr. 30000,-

4 Jonny

Hvis du bruker nettjenesten http://www.starte-as.no til å lage dokumenter så er du sikker på at alle dokumenter blir korrekte. Dokumentpakken inkl revisors bekreftelse av åpningsbalanse og aksjeinnskudd koster kr 3900, eks mva

Ditt svar