Ansettelse av vikar – regler

Hei. Har behov for en vikar i mitt firma for å ta «topper». Hvilke regler gjelder for vikarer? Ser for meg at vi snakker om arbeid for 20-30.000,- i lønn i året. Må det gjøres avsettning til otp, tegne forsikringer og beregnes det arbeidsgiveravgift på ett slik beløp? Det snakk om å ansette en vikar utenom vikarbyrå.

Spørsmål fra Karl.

Spørsmålet ble stilt den 19-10-2013.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Med så lave lønnskostnader blir det ikke nødvendig med otp. Yrkesskadeforsikring må tegnes. Du må betale arbeidsgiveravgift.
Husk at det er restriksjoner for i hvilke tilfeller det er tillatt å ansette vikarer/midlertidig ansatte.

Ditt svar