Ansatt benyttet egen campingvogn som brakke

Hei

Har en ansatt som benytter campingvogn sommerstid og som pendlerbolig høst\vår. Dette er en stor fordel for oss begge da han benytter firmabil (Mindre bensinutgifter) og får langt mindre reisevei (Slitasje, tid tapt).

Campingvognen står på en campingplass, og firmaet betaler for leie.
Har ført denne mot:
7140 – Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

1) Er dette ført riktig?
og
2) Kan han føre fradrag i sin skatt f.eks som brakkeutlegg?

Spørsmål fra Hilmar.

Spørsmålet ble stilt den 03-01-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar