Aksjeselskap: Kjøp av utstyr og varer fra private

Kan AS foretaket kjøpe brukte varer og utstyr fra private og få det godkjent i regnskapet dersom det skrives kvittering med underskrift fra begge parter. Er det i så fall en øvre grense?

Spørsmål fra Kalle.

Spørsmålet ble stilt den 14-04-2014.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

I utgangspunktet er det helt problemfritt. Bare pass på at betaling skjer via bank, slik at du ikke mister fradragsretten som følge av for stor kontant betaling.

Det er imidlertid noe å passe på dersom det er kjøp fra aksjonærer eller nærstående til aksjonærer – da er særlige vilkår som kanskje må oppfylles (styrebehandling, ev redegjørelse, markedsverdi samt oppgi transaksjonen på selvangivelsen).

Ditt svar