Agentprovisjon

Hvis du er produsent med agent i utlandet, skal agentprovisjonen føres som lønnskostnad?

Spørsmål fra Leif.

Spørsmålet ble stilt den 05-10-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar