Uttak uten føring – AS

Hei,
tidligere hadde jeg eget AS hvor jeg betalte for alle varer jeg «kjøpte/tok ut» til meg selv med litt rabatt. Handlet som vanlig i kassen. Mener revisor sa at det skulle føres opp at man handlet til seg selv.

Nå jobber jeg for noen andre, også et mindre AS – der AS eieren (som jo er ansatt i firmaet) bare tar med seg varer hjem uten å føre ut av kassen, eller føre det opp noen annen plass. Jeg mener dette er veldig feil regnskapsmessig sett, fordi man kan ikke vite hva som er «svinn» og hva som er eget uttak. Videre er det jo varer som aldri blir betalt for, og hun gjør seg jo selv en stor bjørnetjeneste. Firmaet er under økonomisk press, og det handler om store summer som er tatt til «eget bruk»…
Finnes det regler kring dette, som jeg kan lese om en plass, da jeg føler at vedkommende burde få litt info rundt dette. Man tømmer jo firmaet for verdier, og enten så burde det vel føres opp som skattemessige fordeler eller noe? Firmaet tappes jo for verdier, som ikke blir korrekt oppført noen steder.

Spørsmål fra Linda.

Spørsmålet ble stilt den 20-05-2011.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Birger Steen

Uttak til eier/ansatte føres på 3060 og løser ut mva. Har ansatte rabatt i firmaet skal samme % gjelde for eier. Uttak uten salgsføring er unndragelse av mva. Eller tyveri.

(3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar