Utgiftsføre skrivebord

Jeg driver som selvstendig næringsdrivende webutvikler fra hjemmekontor. Om jeg kjøper et nytt skrivebord/databord, kan dette utgiftsføres?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 18-06-2010.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Ja! Alle kostnader forbundet med næringen kan utgiftsføres.

Jonny

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar