Utgifter til mat under reise

Hei
Jeg er en medeier av en AS, men er ikke registrert som ansatt. Jeg bruker å reise på forskjellige arrangementer hvor jeg representerer vår bedrift. Kan jeg bokføre kvitteringer som diett/ikke oppgavepliktig når jeg kjøper mat i forbindelse med en slik reise tross for at jeg ikke er en ansatt? Det henter også at personer som ikke er ansatte, men jobber for oss som frivillige ( de er ikke registrert som lønnstakere) reiser på slike arrangementer og representerer vår bedrift. Kan billetter, hotelutgifter registreres som reisekostnader som vi får skattemessig fradrag får? Kan utgifter til mat for frivillige også bokføres som diett/ikke oppgavepliktig?

Spørsmål fra Anna.

Spørsmålet ble stilt den 15-06-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar